En restaurert brødboks (CBMS-02/15)

CBMS-02-15

Denne maskinen har den andre revisjonen av brødboks-hovedkortet, ASSY 250407. Den ble kjøpt billig og utestet på eBay, men det viste seg at alt fungerte unntatt  lydchipen (MOS 6581).

Jeg har byttet ut alle de elektrolytiske kondensatorene, satt i «ny» lydchip, og jeg har utstyrt de varme chippene med kjøleribber. Gamle kondesatorer kan begynne å tulle og varme chipper kan ryke.

Huset av blikk rundt VIC-chippen er der dels for å skjerme mot støy, dels for å kjøle chippen. I etterpåklokskapens lys kan en vel si at den originale kjølingen ikke fungerer så godt. Jeg har fjernet huset i denne og andre brødbokser og satt en moderne kjøleribbe på VIC-en. Lufta strømmer bedre til chippen når denCBMS-02-15-DIAG ikke står inni en boks…

En annen uheldig sak i det originale designet var pappdekslet som lå over og under hovedkortet. Det hadde et lag aluminium og skulle vel også beskytte mot støy. Jeg mener å ha lest i On the Edge at CBM ble pålagt noen slike skjermende tiltak av en eller annen myndighet. Løsningene er ikke gode, sannsynligvis hastverksarbeid.

Problemet er at dekselet fullstendig forstyrrer kjølende luftstrømmer, så det har jeg fjernet fra denne maskinen. Når jeg selger den, kan jeg heller legge ved VIC-huset og pappdekselet hvis kjøper vil ha det med.

Maskinen har gjennomgått ørten runder med Commodore 64 Diagnostic (cartridge og «harness») uten feil. Men CIA-chippene ble så varme i testingen at jeg like godt utstyrte dem med kjøleribber.