Om CBM Skien

Utstillingsmaskiner

Jeg vokste opp med en Commodore 64 etterfulgt av en Commodore 128, og jeg lærte svært mye av å sysle med disse maskinene. Litt spilte jeg, men det var hovedsakelig programmering (BASIC og ML) og kontorprogrammer jeg drev med. Da midten av nittitallet kom, var jeg ganske trøtt av ørten diskettbokser og ekstreme lastetider. Jeg kjøpte en PC og forvillet meg inn i Windows-verdenen, først Win 3.11 og så Win 98. De gamle Commodore-maskinene ble solgt, og nå var det bare noen spill og kontorprogrammer i Windows jeg drev med.

Omkring032 2000 ble jeg så inderlig lei av Windows 98 at jeg installerte Linux og gikk i tweakemodus i noen år. Jeg bydge litt PC-er og satte opp sørvere, kompilerte kjerner, og dillet og dallet. Så en vakker dag kom en venn med en brødboks, kanskje omkring 2004, og deretter har jeg brukt mye tid og litt penger på gamle Commodore-maskiner.

Jeg har selv et C128-system med printer til skrivebruk. Eller jeg leker med programmer fra en ganske omfattende samling. Til spilling har jeg et eget C64C-system. I tillegg kjøper jeg gamle maskiner, rengjør og ev. reparerer dem. Av og til selger jeg motvillig og med tårevåte øyne maskinpakker på Finn.no.  Da er det snakk om maskiner som er testet og fungerer — og har med seg testet tilbehør.

Jeg skal legge ut poster om rengjøring og reparasjon på CBM Skien, slik at andre kan dra nytte av mine erfaringer. Ellers dukker det sikkert opp vissvass om ditt og datt med tid og stunder. Navnet mitt er Bernt Ø. Thorvaldsen, og jeg arbeider til vanlig med helt andre ting.